villa_copy

Fiber till villor

Att ansluta sin villa till fibernätet har flera fördelar. Allt fler tjänster levereras via bredbandet, vilket ställer höga krav på leveranssäkerhet och bandbredd. Fibernätet har en närmast obegränsad kapacitet vilket gör att du säkrar din villa inför framtiden – hur snabb denna än kommer att bli. Samtidigt ökar du värdet på din villa. Att skaffa fiber har ett investeringsvärde som kan liknas vid ett nytt kök.
Klicka här för att läsa mer om hur det går till att skaffa fiber.
Screen_Shot_2017-01-19_at_093614

Områden

Vi arbetar nu med detaljprojektering av de beställningar vi fått i området kring Södra Sälöfjordsgatan. Vi räknar med att påbörja det praktiska arbetet på plats i slutet av augusti. Området blir klart under 2017.
   
För övrigt arbetar vi med vår kampanjplan för fortsatt utbyggnad i de områden där vi redan finns med bredband. Mer information kommer under hösten.

Bostadsrätter

Om du är en bostadsrättsförening vänd dig till en kommunikationsoperatör.
#inlineditbutton