gothnet

Stadsfiber till villor

Att ansluta sin villa till stadsfibernätet har flera fördelar. Allt fler tjänster levereras via bredbandet, vilket ställer höga krav på leveranssäkerhet och hastighet. Fibernätet har en närmast obegränsad kapacitet vilket gör att du säkrar din villa inför framtiden – hur snabb denna än kommer att bli. Samtidigt ökar du värdet på din villa. Att skaffa fiber har ett investeringsvärde som kan liknas vid ett nytt kök. Nu har vi inga kampanjer, vi har just avslutat två stycken och vi arbetar med planering för att installera stadsfiber i dessa områden under 2018. V...